HPV 2017: Preventie en behandeling van anogenitale tumoren


Eurogin 2017: een internationale conferentie over preventie en behandeling van anogenitale tumoren van kanker veroorzaakt door het humaan papillomavirus
 
http://eurogin.com/2017/


Workshop voor Nederlandstalige deelnemers, zondag 8 oktober 2017.


Met groot genoegen heten we U welkom bij de Nederlandstalige workshop dat onderdeel vormt van het EUROGIN 2017 Congres in Amsterdam. EUROGIN 2017 biedt U de mogelijkheid getuige te zijn van wat recent fundamenteel en klinisch onderzoek heeft opgeleverd bij de bestrijding van baarmoederhalskanker, met HPV vaccinatie en HPV screening als hoogtepunten. Daarnaast is dit een uitstekend platform om te horen over de wetenschappelijke vooruitgang die is geboekt op het brede gebied van andere HPV gerelateerde ziekten.

In deze workshop zullen Nederlandse en Vlaamse experts de huidige stand van zaken en toekomstperspectieven uiteenzetten met betrekking tot preventie en behandeling van anogenitale tumoren. De onderwerpen bestrijken het hele traject van ‘bench-to-bedside’, en omvatten ondermeer een update van de pathogenese en de immunologie van HPV-geinduceerde tumoren, en translationeel/klinisch onderzoek op het gebied van de diagnostiek van intraepitheliale neoplasieën, screening (‘risk stratified’ screening, self-sampling, triage biomarkers), prophylactische vaccinatie (2 vs 3 doseringen, ‘gender neutral’ vaccinatie), en therapie van voorloper stadia van anogenitale kankers. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en perspectieven op het gebied van vaccinatie en (HPV) screening in Nederland en België.

Wij wensen alle deelnemers een boeiende en leerzame tijd tijdens EUROGIN 2017 in Amsterdam.

Peter Snijders, VU medisch centrum, Amsterdam
Marc Arbyn, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Brussel

About EUROGIN

EUROGIN (EUropean Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia) brings together clinicians and scientists whose work is related to genital infections and neoplasia.

Newsletter